Etusivu
Suunnittelu
Rakennuttaminen
Rakentaminen
Osaajat

Premiart Oy
RI Rauno Kangas
Puh 044-9764941
rauno.kangas@taloapu.fi

Premiart - hyvin valvottu, huolella tehty

Hyvän rakentajan tunnistaa siitä, että jälki on hyvää ilman valvontaakin. Tavallisen tai jopa hivenen keskimääräistä vaatimattomamman osaajankin saa tekemään oikeita asioita ja hyvää jälkeä - riittävän huolellisella valvonnalla.

Rakennuttaja auttaa ratkaisemaan hankkeen toteuttamistavan viimeistään luonnossuunnittelun jälkeen. Ja siinä vaiheessa on käyttöä taidoille tarjouskilpailujen järjestämisessä sekä tarjousvertailujen ja urakkaneuvotteluiden suorittamisessa. Rakennuttajan toimeksiannon laajuus vaihtelee hyvin paljon. Toisinaan tilaaja hoitaa kaikki nämä tehtävät itse - joskus taas rakennuttaja hoitaa koko projektin.

Vastaava työnjohtaja on lain ja rakennusluvan edellyttämä toimija, jonka vastuulla on rakentamista koskevien määräysten ja rakennusluvan ehtojen noudattaminen rakennustyömaalla. Vastaava työnjohtaja ei siis osallistu aktiiviseti työn suorittamiseen tai johtamiseen vaan tyytyy lähinnä tarkkailemaan ja raportoimaan havainnoistaan. Vastaava työnjohtaja ei myöskään automaattisesti valvo työn toteutuksen sopimuksenmukaisuutta tilaajan lukuun ellei erikseen sovita, että vastaava työnjohtaja toimii myös valvojana, jonka tehtäviin tuo osuus työ seurannasta kuuluu.
Silloin kun vastaavana työnjohtajana toimii tilaajan palkkaama eikä urakoitsijan palveluksessa oleva, on mielekästä yhdistää vastaavan työnjohtajan ja valvojan toimenkuvat - yhdellä työmaakäynnillä voi hoitaa kumpaakin tehtävää.

Ja kaikki tuo on myös yhdistettävissä yhden henkilön tehtäväksi ja itse tarjoankin kaikkia noita palveluita joko yksittäisinä tehtävinä tai kokonaispalveluna - ja pääsääntöisesti kiintein hinnoin. Kiinteiden hintojen lisäksi palvelulupaukseeni kuuluu säännöllinen valvonta ja systemaatinen dokumentointi työmaapäiväkirjoineen ja valokuvineen.